Motorola NNTN4106A XTN and CP100 plastic radio holster for CP100 XV1100 XV2100 XV2600 XU1100 XU2100 XU2600

  • $14.95
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Item

Motorola XTN and CP100 plastic radio holster.

Compatible Models

CP100, XU1100, XU2100, XU2600, XV1100, XV2100 and XV2600

Part Number

NNTN4106A